Loca Företagspartner är baserade i Östersund och stöder jämtländska företag med IT-tjänster, utrustning och processmetodik.

Loca grundades 2003 med visionen att stödja länets företag med IT frågor. Efter 17 år utökades tjänsterna med företagsrådgivning inom säkerhet, Ledarskap och projektledning samt konsulttjänter inom IT, ITSM-verktyg och digitaliseringsprocesser.

VÅRA SAMARBETEN