Säkerhet

ISO 27001

När det gäller att skydda informationstillgångar kan organisationer förlita sig på ISO / IEC 27000-familjen. ISO / IEC 27001 är allmänt känt och ger krav på ett informationssäkerhetshanteringssystem (ISMS). Genom att använda dem kan organisationer av alla slag hantera säkerheten för tillgångar såsom finansiell information, immateriell egendom, anställdas information eller information som anförtrotts av tredje part. Loca Ab har många års erfarenhet av att implementera och följa upp ISO 27001.

PCI-DSS

Med tidigare erfarenhet från framtagande och implementering av globala efterlevnadsprogram för PCI-DSS och tidigare certifieringar som Säkerhetsrevisor kan Loca AB hjälpa dig med alla utmaningar som finns inom PCI-DSS och kortsäkerhet.

GDPR

Vi hjälper dig att underhålla, kvalitetssäkra och förbättra ditt GDPR-program.