Vår historia

Loca företagspartner AB grundades av Anders Lötebo och Leif Cardell 2003 med tanken att stödja länets företag med allehanda IT frågor. Efter 17 framgångsrika år lämnade grundarna över företaget till Andreas Lötebo med mål att att få verksamheten att öka. Förutom att behålla våra kunder inom verksamhetsindustrin med generell IT support, så utökades tjänsterna som Loca tillhandahåller med företagsrådgivning inom säkerhet, Ledarskap och projektledning samt konsulttjänter inom IT. I slutet av år 2021 tillkom Jörgen Berglund och Mathias Johansson som delägare och tog då med sig erfarenhet inom ITSM-verktyg och digitaliseringsprocesser.